Soobli virtuaalraudteed

MSTS routes by Soobel

 

 

 

 

Soobelroute

 

 

 

 

Väljamõeldud raudteetrass läbi eestimaise looduse. Sisaldab umbes 100km kitsarööpmelist ja 140km laiarööpmelist teed. Vajab korrektseks töötamiseks X-tracks alates 3.17 ja Newroads alates 3.2

Fantasy route trough Estonia. Needs X-tracs 3.17 and Newroads 3.2

Trass ei ole lõplikult valmis!

Route is not complete!

 Download

Soobelroute2

 Download

Väljamõeldud kitsarööpmeline juurdeveoraudtee Nirguliina sadama ja Kärpna sõlmjaama vahel pikkusega 75 kilomeetrit, lisaharudega Saarmasoo turbarappa ja Tuhkrumäe kruusakarjääri.

29.12.2011: Trassi on uuendatud! 9 uut jaama!

Vajab töötamiseks Newroads alates 3.2 ja X-Tracks alates 3.20

Narrow-gauge fantasy supply railway between Nirguliina harbour and Kärpna junction with branch lines to peat fields of Saarmasoo and Tuhkrumäe mines.

29.12.2011: Route updated! Added 9 new stations!

Lenght: 75km.

Needs Newroads 3.2 and X-Tracks 3.20