Soobli kitsarööpmelised vagunid Microsoft Trainsimulator´i tarbeks

Soobel´s Narrow-Gauge cars for MSTS

 
 
 

Naturaalsed hääled kitsarööpmelistele reisi- ja kaubavagunitele

Sounds for Narrow-Gauge Passenger and Freight cars

Download

Metalläärtega 20-tonnised platvormvagunid erinevate veostega

20-ton iron-boarded flatcars with different loads

Download

4 erinevat 20-tonnist tsisternvagunit Demihhovo tehastelt

4 different 20-ton tankcars by Demihhovo factories

Download

1.Juurdeveoraudteede seltsi 10-tonnine kinnine kaubavagun, Kolomna, 1895

10-ton Boxcar, owner the First Supply Railway Co. Built in Kolomna, 1895

Download

1.Juurdeveoraudteede seltsi 10-tonnine kinnine kaubavagun piduritega, Kolomna, 1895

10-ton Boxcar with brakes, owner the First Supply Railway Co. Built in Kolomna, 1895

Download

2-tonnine puust turbavagonett Turba rabaraudteelt. Belgres, 1948 (Valgevene)

2-ton wooden Peat Trolley from Turba Peat Railway. Built in "Belgres," 1948 (Belorussia)

Download

22-tonnine kallurvagun, roheline ja punane variant, koormatud söe, killustiku või kruusaga või ilma koormata.

22-ton dumpcars: green and red; empty, with coal, gravel and shivers.

Download

17-tonnise kandejõuga kinnised vagunid Kolomna tehasest: piduritega ja ilma

17-ton Boxcars by Kolomna: With Brakes and Without Brakes

Download

10-tonnise kandejõuga posti-pagasivagun Kolomna tehaselt

10-ton Mail and Luggage Car by Kolomna

Download

20-tonnise kandejõuga kinnine vagun Demihovo tehaselt - 3erinevat varianti, kasutatav ka viljaveoks.

20-ton Grain Boxcar by Demihovo

Download