Soobli kitsarööpmelised vedurid

Soobel´s narrow-gauge locos

 
 
 

Mootorvedur TU2-064 (1960-date algupoolel)

Class TU2 loco nr 064 (In the beginning 1960-ies)

Download

Komplekt Eestis sõitnud vedureid: TU2-005, TU2-007, TU2-076, TU2-100, TU2-251 ja TU2-262

Pack of TU2 locos: nr 005, 007, 076, 100, 251 and 262 (In the beginning 1960-ies)

Authority: Shape files made by E69, textures of 007, 076, 100, 251 and 262 by DR1A, textures of 005 by Soobel

Download