Soobli virtuaalveerem Microsoft Trainsimulator´i tarbeks

Soobel´s Rolling Stock for MSTS

 
 
 
 

Kitsarööpmelised vedurid ja muud liikurmasinad (ukn-tüüpi raudteedele)

Narrow-gauge locos and other powered rolling stock (for ukn-tracks)

 

Kitsarööpmelised vagunid (ukn-tüüpi raudteedele)

Narrow-gauge cars (for ukn-tracks)

Laiarööpmelised reisirongid (A tüüpi raudteele)

Normal-gauge passenger trains (for A-tracks)

 

Laiarööpmelised vedurid (A tüüpi raudteele)

Normal-gauge Locomotives (for A-tracks)